Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 11:02

Διπλή θα είναι η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς.       Συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2021» (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

Στις 14:30 μ.μ. θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:
 
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
 
Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :
 
Γ1. Του κ. Κοπάση Λευτέρη της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Θωράκιση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουνών ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ μέσω συνένωσης με Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Π.ΑΝ.ΕΤΑ.Κ. ΑΕ». 
 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2018 και των  προσαρμογών της απογραφής ενάρξεως Περιφέρειας Κρήτης  31/12/2018,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
 
1.2 Παροχή εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε web banking και ΔΙΑΣ portal, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 
 
- (εισηγητής των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)
 
Οι συνεδριάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 10343 (ΦΕΚ 766/Β/18-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr