Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020

Ο αντιδήμαρχος που έβαλε τα Ρομπότ στην ανακύκλωση

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 18:22

Το παραγωγικό και καταναλωτικό µοντέλο που προτάσσει η νέα ευρωπαϊκή βίβλος για τη µετάβαση σε καθαρότερες µορφές ενέργειας έρχεται να παρατείνει στον µέγιστο δυνατό τον χρόνο ζωής των προϊόντων. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι όταν κλείνει ο κύκλος ζωής ενός αγαθού
να µπορεί να ανοίξει ένας καινούριος και αντί της απόρριψης τα προϊόντα να µπορούν να αποσυναρµολογούνται και να επαναχρησιµοποιούνται. Αυτό το µοντέλο ανάπτυξης που αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης αποβλήτων, ο
οποίος υπακούει στη στρατηγική του χαµηλού άνθρακα, το έχει από καιρό υιοθετήσει και ο ∆ήµος Ηρακλείου, µε «προπονητή» τον Χάρη Μαµουλάκη. O 42χρονος πολιτικός µηχανικός και αντιδήµαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Ηρακλείου από το 2016 είναι από εκείνους που έχουν ανοίξει τον δρόµο για τον
τρόπο που µπορεί η κοινωνία να εκµεταλλευτεί τον πλούτο των σκουπιδιών, δίνοντας αξία στα προϊόντα όχι στο τέλος της ζωής τους αλλά σε κάθε στάδιο.

Τα αποφάγια που γίνονται ζωοτροφές

Το πρόγραµµα «Τροφή από Τρόφιµα - Food for Feed (F4F)», µε αντικείµενο την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείµµατα τροφίµων (κουζίνας και τραπεζαρίας), το οποίο απευθύνεται κυρίως σε µεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια, είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα κυκλικής οικονοµίας που έχει εφαρµόσει. Τα υπολείµµατα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται µε ειδικά αυτοκίνητα-ψυγεία που εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά τους στην
πιλοτική µονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείοτης διεργασίας του F4F, η παστερίωση των υπολειµµάτων τροφίµων µέσα από µια τροποποιηµένη και ενισχυµένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγούνται η χειροδιαλογή και ο τεµαχισµός των υπολειµµάτων.
Η λειτουργία της µονάδας που ξεκίνησε πέρυσι είναι καθηµερινή κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, µε την ποσότητα της επεξεργασίας να είναι περίπου 1 τόνος τροφικών υπολειµµάτων ανά ηµέρα. Το πρόγραµµα «Life F4F» υλοποιείται µε τη συνεργασία του ΤΕΙ Κρήτης,
του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Βερολίνου µε συνολικό προϋπολογισµό 2,5 εκατ. ευρώ. Μια παρεµφερής δράση, που αποτελεί ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα (A2U FOOD), συνιστά µια άλλη πρωτοβουλία του ∆ήµου Ηρακλείου για την αξιοποίηση του περισσεύµατος της τροφής των χώρων µαζικής εστίασης προσφέροντας νέα, πρωτότυπα, δωρεάν γεύµατα µε τη δηµιουργία ενός Εναλλακτικού ∆ηµοτικού Εστιατορίου. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ), στον οποίο ο
κ. Μαµουλάκης είναι πρόεδρος, έχει επίσης δώσει µεγάλη έµφαση στη διαλογή των υλικών στην πηγή, µε τους κοµποστοποιητές της γειτονιάς, τις σακούλες κοµποστοποίησης αλλά και την «έξυπνη» κάρτα του δηµότη. Η κάρτα αυτή µπορεί να συνδεθεί µε το ψυγείο
και την κάρτα του σούπερ µάρκετ, ενηµερώνοντας για το ποια τρόφιµα πλησιάζουν στην ηµεροµηνία λήξης τους, αλλά και το πώς µπορούν να µαγειρευτούν.

Ο «ΡΟΜΠΟΤάκης»

Μια διαφορετική δράση του ΕΣ∆ΑΚ, η οποία έχει συνασπίσει σηµαντικούς φορείς της χώρας (Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Πολυτεχνείο Κρήτης, ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - ∆Ε∆ΙΣΑ, Tierra Environmental Technical Company)
ακούει στο όνοµα «ΡΟΜΠΟΤάκης». Πρόκειται για ένα αυτόνοµο ροµποτικό σύστηµα για ανακύκλωση αστικών απορριµµάτων, το οποίο
λειτουργεί σε πραγµατικές βιοµηχανικές συνθήκες επεξεργασίας απορριµµάτων. Υπάρχουν δύο ροµποτικά συστήµατα διαχωρισµού αστικών απορριµµάτων σε Ηράκλειο και Χανιά και ένα τρίτο στο Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, στο οποίο γίνεται η προσοµοίωση κάθε προβλήµατος που θα παρουσιάζεται. «Είναι ένα σύστηµα µε το οποίο επιτυγχάνονται η βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας διαλογής, η αύξηση της εξαγόµενης ποσότητας και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας ανάκτησης, καθώς ακολουθείται η τακτική του catching
(πιασίµατος 98%-99%) και όχι του blowing (φυσήµατος 93%-95%)».

Το µεγάλο, όµως, στοίχηµα για τον κ. Μαµουλάκη αποτελεί το περιβαλλοντικό πάρκο Ηρακλείου, ένα big project που φιλοδοξεί να αλλάξει όψη σε µια περιοχή µεγαλύτερη των 270 στρεµµάτων στη Νέα Αλικαρνασσό. Οπως σηµειώνει, θα είναι το πρώτο πάρκο διαχείρισης, ανακύκλωσης, διαλογής απορριµµάτων και ανάκτησης ανακυκλώσιµων υλικών στην Κρήτη.

Για το έργο υπάρχει εγκεκριµένηπεριβαλλοντική µελέτη για τον εκσυγχρονισµό και τη µετατροπή τηςΜονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων, εκπονείται Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του Περιβαλλοντικού Πάρκου για τροποποίηση των χρήσεων γης
ενώ υπάρχει και προσωρινός ανάδοχος για τη µελέτη του Πράσινου Σηµείου του Πάρκου (το µεγαλύτερο στο νησί). Στο πάρκο θα φιλοξενηθεί ένα υπερσύγχρονο Κ∆ΑΥ και ένα κτίριο καινοτοµίας - τεχνολογίας. Ο κ. Μαµουλάκης βρέθηκε προ µηνών στο επίκεντρο της δηµοσιότητας όταν ο διαγωνισµός για το εργοστάσιο απορριµµάτων που σχεδίαζε ο ΕΣ∆ΑΚ στο Αµάρι ακυρώθηκε καθώς κρίθηκε φωτογραφικός. «Είναι από τις ελάχιστες φορές που ένας φορέας ακυρώνει διαγωνισµό για να επαναπροκηρύξει το έργο µε αλλαγή όρων», αναφέρει.

Το έργο συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ µαζί µε τη λειτουργία του για 3,5 χρόνια έχει επαναπροκηρυχθεί και έχει ήδη προσελκύσει τέσσερις συνολικά υποψήφιους (Intrakat-Watt, Ηλέκτωρ, Παπαζήσης, ΘεµέληAbstract). Ολες οι εταιρείες έχουν περάσει στη β’ φάση
µε στόχο τέλη Μαΐου να συνεδριάσει ι επιτροπή για να ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση. Ο ΕΣ∆ΑΚ θα προκηρύξει και τον διαγωνισµό για αντίστοιχη αλλά µικρότερης κλίµακας µονάδα στη Σητεία, ύψους 13,7 εκατ. ευρώ, η οποία πρόκειται να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ (πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

 

protothema.gr/Έντυπη έκδοση/ της Μαριάννας Τζαννε

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ