Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

2η Συνάντηση & Συνέδριο της Επιτροπής για την Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 12:15

Ξεκίνησαν την Δευτέρα, 24 Ιουνίου οι εργασίες του διεθνούς Συνεδρίου της Μεσογειακής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της 2ης Συνάντησης και της αντίστοιχης συνάντησης, που θα λάβει χώρα ως και την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης. Οι διεθνείς αυτές συναντήσεις εντάσσονται στην προβολή και ενίσχυση της υποψηφιότητας της περιοχής των Αστερουσίων στο να ενταχθεί στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» του Προγράμματος ΜΑΒ (Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ) της UNESCO. Τα «Αποθέματα Βιόσφαιρας» δεν είναι απλά σημαντικές περιοχές προστασίας της φυσικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και «εργαστήριο» αειφόρου ανάπτυξης.

Στο Συνέδριο μετέχουν όλοι οι σχετικοί σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί: η UNESCO, η Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), το Πρόγραμμα Δράσης της Μεσογείου του ΟΗΕ/Περιβάλλον (UN Environment/MAP), ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών (League of Arab States), η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) και εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος, Κοινωνίας των Πολιτών και Πανεπιστήμιων, από είκοσι μία (21) χώρες. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται και ενισχύεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, την Έδρα UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΚΠΑ και το Μεσογειακό Γραφείο (MIO-ECSDE).

Οι εργασίες ξεκινούν το απόγευμα της 24ης με την Συνάντηση Εργασίας της Μεσογειακής Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η Επιτροπή, στην οποία μετέχει το ΥΠΕΘ, συστάθηκε κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης για την ΕΑΑ στην Λευκωσία τον Δεκέμβριο του 2016 και προοδεύεται από την Κύπρο. Η Επιτροπή παρακολουθεί και προωθεί την υλοποίηση της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ, μέσω του Σχεδίου Δράσης της, το οποίο έχει συμφωνηθεί στην Υπουργική του 2016. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑ αποτελεί ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα εργαλεία για την εισαγωγή των νέων αλλά και όλης της κοινωνίας στην διαδικασία επίτευξης των λεγόμενων «Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)» βάσει των οποίων η Διεθνής Κοινότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες.

Το Συνέδριο που πραγματοποιείται στις 25 και 26 Ιουνίου έχει στόχο να παρουσιάσει και να συζητήσει την πρόοδο που σημειώθηκε στην ενσωμάτωση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ τόσο από τις χώρες της Μεσογείου όσο και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Επίσης, οι περίπου 80 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες στις ειδικές θεματικές συνεδρίες, πάνω σε πολιτικές και πρακτικές σχετικά με καίρια ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Μεσόγειο, όπως είναι: η αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα θαλάσσια απορρίμματα, τα αειφορικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης/κυκλική οικονομία, η αειφορική διαχείριση της βιοποικιλότητας και τα αποθέματα βιόσφαιρας καθώς και το προσφυγικό ζήτημα.

Το Συνέδριο έχει τεθεί επίσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
(θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση σε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)