Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 23:16

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

 

Το θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1.1 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου στον τομέα Διοικητικής Οργάνωσης και Προγραμματικών Συνεργασιών Φορέων, κ. Δοξαστάκη Ζαχαρία.

-(Εισηγητής ο κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας Εντεταλμένου Περιφερειακού Σύμβουλου)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)