Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 10:21
FOTO-MT FOTO-MT

Συνεδριάζει την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 66 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Λότζια, στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος». Αναλυτικότερα, τα θέματα είναι:

 

 1. Εξειδίκευση συνολικού ποσού 13.000,00€ του ΚΑ εξόδων 00-6737.042 με τίτλο : «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών στο Δήμο Ηρακλείου».
  2.      Εξειδίκευση της δαπάνης «Τουριστική προβολή του Δήμου στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Επικοινωνιακού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής 2020» με προϋπολογισμό 20.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00-6431.010 «Έξοδα διαφημιστικής προβολής ΔΗ» (έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ημερίδες, συνέδρια κλπ.)
  3.      Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2020 στην Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.
  4.      Τροποποίηση της με αρ.55/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την εξειδίκευση ποσού 56.000,00€ του Κ.Α. 60-6473.002 με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» για το έτος 2020
  5.      Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τελών και προστίμων χρήσης κοινοχρήστου χώρου δημότη.
  6.      Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής από τον 10ο βεβαιωτικό κατάλογο έτους 2020 δημότη.
  7.      Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής από τον 4ο Βεβαιωτικό κατάλογο του έτους 2020.
  8.      Διαγραφή προστίμου λαϊκών αγορών έτους 2018.
  9.      Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.
 2. Διαγραφή προστίμου διατήρησης αυθαιρέτου.
  11.      Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ» Δήμου Ηρακλείου.
  12.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ («Β.Δ.Β.») ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ».
  13.      Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων.
  14.      Επικύρωση πρακτικού άγονης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου : α)του Τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών , β) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και γ) των δημοτικών παρατάξεων.
  15.      Πρακτικό εξέτασης της με αρ.πρωτ.16752/20-02-2020 ένστασης της εταιρείας ΓΕΩΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, κατά της με αρ.124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  16.      Επικύρωση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη» Δήμου Ηρακλείου.
  17.      Επικύρωση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ».
  18.      Επικύρωση του 2ου πρακτικού ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών».
  19.      ΄Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου» - έγκριση της παράτασης.
  20.      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων στις Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου».
  21.      Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη -κατακύρωση προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου .
  22.      Επικύρωση του 3ου πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ».
  23.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια μεταλλικών ζαρντινιέρων-Κατακύρωση διαγωνισμού.
  24.      Έγκριση αιτήματος παράτασης για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ».
  25.      Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
  26.      Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου : «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλίου».
  27.      ΄Έγκριση τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
  28.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για α) τη διαχείριση κτηνιατρικών αποβλήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Δ. Ηρακλείου Κρήτης και β)αποθήκευσης , μεταφοράς & διαχείρισης επικίνδυνων μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου Κρήτης.
  29.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  30.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 2η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  31.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  32.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  33.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».
  34.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».
  35.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».
  36.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».
  37.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού».
  38.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  39.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».
  40.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».
  41.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».
  42.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».
  43.      Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».
  44.      Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  45.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ” ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.
  46.      Ορισμός επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας : Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης για τη διαδικασία προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Δ.Ε Αλικαρνασσού.
  47.      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης παροχής Υπηρεσίας Στάθμευσης Δημοτών Ηρακλείου.
  48.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ.64/2020 αποφάσεως του 3μελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης .
  49.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.284/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
  50.      Λήψη απόφασης για την έγκριση της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της με αριθ. 5601/8-07-2020 απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης (υπερκατανάλωση καυσίμων απορριμματοφόρων μηνός Ιουνίου 2020).
  51.      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) κατά της με αρ.1848/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
  52.      Διορισμός Δικηγόρου για την εξέταση της έφεσης κατά της με αρ.420/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
  53.      Καθορισμός τιμής μονάδος του καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κας Χανιωτάκη Μερόπης στην περιοχή «Χρυσοπηγή – Πόρος- Κατσαμπάς – Δημητρίου – Μπεντεβή».
  54.      Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό σε πέντε Δημοτικά Κτίρια.
  55.      Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του Εμμ. Β.Σαπουντζή σε συνέχεια της με αριθ.706/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  56.      Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της Μαρίας Ρεθυμνιωτάκη σε συνέχεια της με αριθ.708/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  57.      Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του Χριστόφορου Μεροδουλάκη σε συνέχεια της με αριθ.707/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  58.      Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του Μεραμβελιωτάκη Γεωργίου σε συνέχεια της με αριθ.755/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  59.      Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (9) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 3. Ανάκληση της υπ’αριθμ.732/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου, λόγω σφαλμάτων στο σώμα του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης &1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)».
  61.      Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου.
  62.      Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού υλικού –Κατακύρωση διαγωνισμού.
  63.      Πρόταση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για καθορισμό του τέλους διάθεσης οικογενειακών τάφων του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.
  64.      Πρόταση του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για καθορισμό του τέλους διάθεσης του οικογενειακού τάφου Α1 - 84 του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.
  65.      Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις λαϊκές αγορές.
  66.      Διαβίβαση του δεύτερου πρακτικού Συμμόρφωσης με την απόφαση της ΑΕΠΠ αρ πρωτ 1046/2020 και Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανικών κομποστοποιτών (αcus) και υποστηρικτικού εξοπλισμού για την λειτουργίας τους (κάδοι, Κομποστοποιήσιμοι σάκοι) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές και ακρωνύμιο a2ufood.»
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)