Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020 10:39

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 10 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα:

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00 π.μ

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119, 2813409117), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ).

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.                                  

                                         ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (απόφαση 711/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
  2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (8) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 717/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την μεταφορά λυόμενων αιθουσών (απόφαση 718/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες Επικοινωνιακού Σχεδίου 2020 (απόφαση 763/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
  5. Επικαιροποίηση της με αρ. 571/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Σκαλάνι.
  6. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διοίκησης του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ.
  7. Έγκριση θέσεων περιπτέρων (απόφαση 77/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
  8. Έγκριση παράτασης της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5000767 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».
  9. Εισήγηση για την έκδοση νέας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για τη συνέχεια υλοποίησης του Σχεδίου «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», έως 31/12/2022.
  10. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)