Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Χ. Μαμουλάκης: Αρκετές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου χρήζουν αναθεώρησης

Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 16:54

«Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών δημιουργεί αλληλεπικαλύψεις με το ν.4548/2018, ο οποίος νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και ουσιαστικά αφορά την εταιρική διακυβέρνηση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και, εν προκειμένω, ανωνύμων εταιρειών», ανέφερε ο Χάρης Μαμουλάκης, εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη 2/7, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα συζήτησης το σ/ν «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».


Ο Βουλευτής ν. Ηρακλείου είπε χαρακτηριστικά ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν θα μπορέσει στην πράξη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συντακτών του και δεν θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την κεφαλαιαγορά. Και εξήγησε τους λόγους:

- Οι οριζόντιες και μη επιδεχόμενες παρεκκλίσεων διατάξεις καθιστούν το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου ασύμβατο με την επιβαλλόμενη στο ενωσιακό πλαίσιο Αρχή Compliant Explain.

- Η διεύρυνση της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πεδία ήδη ρυθμίζονται από το εταιρικό δίκαιο, δηλαδή, από το 102 του ν. 4548/2018 είτε από το πτωχευτικό (άρθρο 48 του Ποινικού Κώδικα), είτε από το Λογιστικό Δίκαιο είτε φυσικά από το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς.

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλείται να επωμιστεί ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες, τη στιγμή μάλιστα, που είναι υποστελεχωμένη.

 

Συμπερασματικά, ο Χάρης Μαμουλάκης τόνισε το γεγονός ότι αρκετές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου χρήζουν αναθεώρησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους, της ευχέρειας εποπτείας τους και, εν τέλει, της προαγωγής της ασφάλειας δικαίου. Και κατέληξε στην τοποθέτηση του ως εξής: «Δεν υπήρξαμε, και δεν θα γίνουμε θιασώτες της αυτορρύθμισης της αγοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και είναι απολύτως υπέρ, τόσο της πραγματοποίησης αυστηρών ελέγχων, όσο και της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. Το πρόβλημα όμως, βρίσκεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο πως κάθε φορά επιλέγουμε ως πολιτεία να τους θεσμοθετήσουμε και να τους θωρακίσουμε ώστε να είναι αποτελεσματικοί».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)